Browsing: Hướng dẫn

Chuyên mục “Hướng dẫn giao dịch CFD” cung cấp các tài liệu chi tiết về cách mở tài khoản giao dịch, đặt lệnh mua và bán CFD, sử dụng các công cụ và chức năng trên nền tảng giao dịch XTB, và quản lý tài khoản giao dịch của bạn.

Ngoài ra, bạn sẽ được hướng dẫn về các chiến lược giao dịch CFD, cách đọc biểu đồ và phân tích thị trường, và cách áp dụng các nguyên tắc quản lý rủi ro hiệu quả.