cặp tiền EURHKD là gì Cặp tiền EURHKD là thị trường trao đổi giữa đồng Euro của khu vực châu Âu và đồng Hồng Kông của khu…